คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายขัดกัน
จำนวน :

1

379.00 บาท

360.05 บาท

"คุณประหยัดไป 18.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายขัดกัน โดยศึกษาเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล กฎเกณฑ์ว่าด้วยการเลือกกฎหมาย (ต่างประเทศ) การยอมรับและการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ และสถาบันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล แนวการเขียนของหนังสือเล่มนี้อาศัยแนวทางประวัติศาสตร์ การศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ ทั้งระบบคอมมอนลอว์และภาคพื้นยุโรป รวมทั้งการศึกษาแบบวิเคราะห์ตัวบทกฎหมาย


สารบัญ : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

  • ภาค 1 หลักกฏหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality)
  • ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand)
  • ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล
  • ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws)
  • ส่วนที่ 1 กฎหมายขัดกันภาคทั่วไป: บทนำทางทฤษฎี
  • ส่วนที่ 2 ภาคเฉพาะของกฎหมายขัดกัน (The Particular Parts of Conflict of Laws)
  • ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments)
  • ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institutions to Private International Law)


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว