พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบท จาก...พระไตรปิฎก

ผู้เขียน: ปัญญา ใช้บางยางและคณะ

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหมู่: ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา , ธรรมะ ศาสนา และปรัชญา

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  570.00 บาท

570.00 บาท

600.00 บาท ประหยัด 30.00 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 66 แต้ม

570.00 บาท

600.00 บาท
600.00 บาท
ประหยัด 30.00 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 66 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มหกรรมนิยาย ส่งท้ายปี! ซื้อครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com มหกรรมนิยาย ส่งท้ายปี! ซื้อครบ 4 เล่ม ลด 20%
จำนวนหน้า
884 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
0 x 0 x 0 CM
น้ำหนัก
0.731 KG
บาร์โค้ด
9786160309740

รายละเอียด : พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบท จาก...พระไตรปิฎก

พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบท จาก...พระไตรปิฎก

พุทธกิจปีที่ ๑ - พุทธกิจปีที่ ๔๕ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "ธมฺมปทคาถา" (คาถาธรรมบท, คาถาแสดงบทแห่งธรรม) แก่บุคคลต่างๆ ณ สถานที่ต่างๆ, ๓ เดือน หลังพุทธปรินิพพาน (๙ เดือนก่อน พ.ศ.) พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป มีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานได้ประชุมกันเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอดพระชนม์ชีพ ณ ถ้ำสัตตบรรณ ภูเขาเวภาระ เขตกรุงราชคฤห์เป็นเวลานาน ๗ เดือน เป็นปฐมสังคายนา เกิดการท่องจำพระธรรมวินัยที่เรียกว่า "มุขปาฐะ" (บอกด้วยปาก, จำไว้ด้วยการท่อง)

พ.ศ. ๔๕๐ (บางแห่งว่า ๔๓๓) ภิกษุสงฆ์ในลังกาทวีปคำนึงว่าภายหน้ากุลบุตรจะมีสติปัญญาเสื่อมถอยลง จะไม่อาจจดจำพระธรรมวินัยด้วยวิธี "มุขปาฐะ" ต่อไปได้, พระอรหันต์ ๕๐๐ รูป จึงประชุมสาธยายมุขปาฐะแล้วจารึกคำสอนลงในใบลาน ณ อาโลกเลณสถาน มลยชนบท, ต่อมามีการเรียกจารึกนี้ว่า "พระไตรปิฎก" และยังมีการจารึกอรรถกถาบางส่วนด้วย เรียกการประชุมครั้งนี้ว่าสังคายนาครั้งที่ ๕

พ.ศ. ๙๕๖ ภิกษุสงฆ์ในลังกาทวีป ประชุมทำสังคายนาครั้งที่ ๖ ณ โลหปราสาท เมืองอนุราธปุระ เพื่ออธิบายพระธรรมวินัยโดยอาศัยแนวจากอรรถกถาสีหลที่มีอยู่บ้างแล้ว ก็เกิดเป็นอรรถกภาษาสีหล ใช้ประกอบการอธิบายพระไตรปิฎก

พ.ศ. ๙๖๕-๙๗๓ พระพุทธโฆสะชาวชมพูทวีปเดินทางมาลังกาทวีปขออนุญาตแปลคัมภีร์อรรถถาภาษาสีหลเป็นภาษามคธ ซึ่งหนึ่งในคัมภีร์อรรถกถาก็คือ ธัมมปทัฏฐกถา (อรรถกถาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมบทที่กล่าวถึงความเป็นมาของพระพุทธวจนะเรื่องธรรมบทในแต่ละคาถา)


สารบัญ : พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบท จาก...พระไตรปิฎก

  • บทนำเรื่อง
  • ความเป็นมาของพระพุทธพวจนะเรื่อง "ธมฺมปทคาถา" และอรรถกถา "ธัมมปทัฏฐกถา"
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๑ : ยมกะวรรค (ว่าด้วยเรื่องธรรมคู่ เป็นต้น)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๒ : อัปปมาทะวรรค (ว่าด้วยเรื่องความไม่ประมาทและความประมาท)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๓ : จิตตะวรรค (ว่าด้วยเรื่องจิต)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๔ : บุปผะวรรค (ว่าด้วยเรื่องดอกไม้)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๕ : พาละวรรค (ว่าด้วยเรื่องคนพาล เป็นต้น)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๖ : ปัณฑิตะวรรค (ว่าด้วยเรื่องบัณฑิต)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๗ : อรหันตะวรรค (ว่าด้วยเรื่องพระอรหันต์)
  • คาถาธรรมบทวรรคที่ ๘ : สหัสสะวรรค (ว่าด้วยเรื่องวาจาหนึ่งพัน เป็นต้น)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระพุทธวจนะ คาถาธรรมบท จาก...พระไตรปิฎก ดูทั้งหมด >

ลด 10%

285.00

256.50 บาท

ลด 10%

285.00

256.50 บาท

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading