คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาส่วน ภาค ก (ส่วนที่ 1, 2, 3, 5) และภาค ข (ส่วนที่ 4) ทั้งหมด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

265.00 บาท

251.75 บาท

"คุณประหยัดไป 13.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561)

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561)

หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561)" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาส่วน ภาค ก (ส่วนที่ 1, 2, 3, 5) และภาค ข (ส่วนที่ 4) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรอบรู้ ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู สำหรับความรอบรู้ ประกอบด้วย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และกฎหมายทุกฉบับ กฎ ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้สอบ ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านเหตุผล และความสามารถด้านภาษาไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ประกอบด้วย วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพ ความเป็นพลเมืองดี การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ การจัดการความรู้ และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนที่ 4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเนื้อหาการออกข้อสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.จามจุรี จำเมือง และคณะ


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561)

  • ส่วนที่ 1 วิชาความรอบรู้
  • ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
  • ส่วนที่ 3 วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  • ส่วนที่ 4 วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
  • ส่วนที่ 5 ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบบรรจุครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ 2561) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว