วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อธิบายในแง่มุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเน้นในการประยุกต์กับระบบงานด้านต่างๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

490.00 บาท

465.50 บาท

"คุณประหยัดไป 24.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อธิบายในแง่มุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเน้นในการประยุกต์กับระบบงานด้านต่างๆ ทั้งวิศกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทั้งนี้ได้อธิบายหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเข้าใจปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทั้งระบบโครงสร้าง และเชิงวัตถุด้วยแผนภาพ UML มีตัวอย่างประกอบทุกขั้นตอน การนำไปใช้ในทางปฏิบัติ การทดสอบระบบ จนถึงกระบวนการบำรุงรักษาและมีกรณีศึกษา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และแก่ผู้สนใจวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี


คำนำ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นพื้นฐานสำคัญในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องดำเนินการในรูปแบบกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาจเป็นการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วหรือการสร้างระบบงานใหม่ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นตามความต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ทั้งนี้หน้าที่สำคัญของวิศวกรซอฟต์แวร์ก็คือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ ภายใต้การดำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 12 บท

สุวรรณี อัศวกุลชัย


สารบัญ : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • บทที่ 2 การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • บทที่ 3 แบบจำลองกระบวนการของซอฟต์แวร์
  • บทที่ 4 กระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • บทที่ 5 วิศวกรรมความต้องการ
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์
  • บทที่ 8 การออกแบบซอฟต์แวร์
  • บทที่ 9 การพัฒนาซอฟต์แวร์
  • บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์
  • บทที่ 11 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  • บทที่ 12 กรณีศึกษา จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ


ข้อมูลเพิ่มเติม : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว