เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6

ใช้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความแม่นยำในการทำโจทย์ข้อสอบ เพื่อการสอบแข่งขันในระดับชั้น ป.5-ป.6
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

180.00 บาท

153.00 บาท

"คุณประหยัดไป 27.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6

เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6

หนังสือ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 จากสาระการเรียนรู้เดิมที่กำหนดไว้ หนังสือ เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เล่มนี้ มีการสรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละชั้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ในท้ายหน่วยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีแบบทดสอบซึ่งได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติม ผนวกกับแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 เตรียมสอบ O-NET พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมา ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี


สารบัญ : เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและสมบัติของสาร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงและการได้ยิน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 น้ำและลมฟ้าอากาศ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์บนท้องฟ้า


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว