รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5

ประกอบด้วยข้อสอบและการเฉลยครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

160.00 บาท

136.00 บาท

"คุณประหยัดไป 24.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5

รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5

หนังสือ รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5 เล่มนี้ จัดทำขึ้นจากคณะผู้จัดทำที่มีประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการเป็นวิทยากรให้แก่โรงเรียนชั้นนำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ทบทวนความรู้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากวิชาหลักดังกล่าวมีเนื้อหาสาระสำคัญที่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการนำความรู้ไปใช้กับการศึกษาในระดับชั้นต่อไป หรือนำไปใช้กับการทดสอบต่างๆ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อสอบและการเฉลยครอบคลุมเนื้อหาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และมีการเสริมความรู้ที่เป็นปัจจุบันให้แก่นักเรียน ซึ่งข้อสอบมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสม สามารถวัดระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าได้ นอกจากนี้การเฉลยข้อสอบเป็นการเฉลยอย่างละเอียด เน้นการอธิบายโดยอ้างอิงเนื้อหา หลักการ พร้อมยกตัวอย่าง และมีรูปภาพประกอบการเฉลย ช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น

อาจารย์กรศิลป์ เก่งเขตรกิจ และคณะ


สารบัญ : รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  • เฉลยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  • เฉลยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • เฉลยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  • เฉลยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • เฉลยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข้อมูลเพิ่มเติม : รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมโจทย์ข้อสอบ หลักวิชา ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว