คู่มือติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

สรุปเนื้อหาละเอียด แบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบปลายภาค
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

159.00 บาท

135.15 บาท

"คุณประหยัดไป 23.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

คู่มือติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

เนื่องจากในปัจจุบัน การสื่อสารและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการก้าวไกลของวิทยาการที่เกิดจากมันสมองของมนุษย์ที่ได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ วิทยาการที่ได้มานั้น ส่วนใหญ่มีการถ่ายทอดโดยใช้ภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้กัน นั่นคือ ภาษาอังกฤษ (the English language) ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้นักเรียนก้าวทันวิทยาการ สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อนำพาประเทศไทย ไปสู่ความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศที่มีวิทยาการและเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยการตระหนักถึงภารกิจที่จะช่วยสานฝันดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือ "วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเล่มนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมตรงตามหลักสูตรในระดับชั้นดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยกลุ่มหลักๆ คือ 1.ทักษะการพูด (Speaking Skills) 2.ทักษะไวยากรณ์ (Grammar Skills) 3.ทักษะการอ่าน (Reading Skills) เมื่อได้ศึกษาแต่ละเรื่องแล้ว ก็จะได้ลงมือทำแบบฝึกฝน ซึ่งเน้นให้เขียนเป็นสำคัญ เพราะผู้เขียนตระหนักว่า การกระทำดังนี้จะคงอยู่ในความทรงจำและทำให้เข้าใจได้ดีกว่าการกากบาทตัวเลือก นอกจากนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบว่า คำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือไม่ โดยดูจาก Answer Key (เฉลยคำตอบ)

รองศาสตราจารย์ทณุ เตียวรัตนกุล


สารบัญ : คู่มือติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

  • สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  • สาระที่ 2 ภาษากับวัฒนธรรม
  • สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
  • สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือติวเข้มเพิ่มคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว