หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ จึงสามารถใช้ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

255.00 บาท

242.25 บาท

"คุณประหยัดไป 12.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3

หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3

หนังสือ หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 เล่มนี้ จัดทําตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยประกอบด้วยสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาตามแต่ละมาตรฐานที่เป็นตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางที่ระบุไว้ 3 สาระ คือ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ (หมวดเคมีและหมวดฟิสิกส์) สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จากนั้นตามด้วยแบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบอย่างละเอียดของแต่ละสาระตามที่กล่าวถึง

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ จึงสามารถใช้ประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการของตนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียบเรียงจึงมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก ในการเรียนรู้และทําความเข้าใจเนื้อหาสาระได้อย่างชัดเจนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการสอบ สามารถทําคะแนนได้ในระดับสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี


สารบัญ : หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3

  • บทที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  • บทที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช
  • บทที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต
  • บทที่ 4 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
  • บทที่ 5 ระบบนิเวศ
  • บทที่ 6 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 7 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว