วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

ผู้เขียน: สุมนา โสตถิผลอนันต์

สำนักพิมพ์: ศูนย์หนังสือจุฬา

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  ปกอ่อน
  176.00 บาท

176.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 24.00 บาท (12.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม

เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะในแง่ของการทำวิจัยในด้านการศึกษาปฐมวัย < แสดงน้อยลง เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะในแง่ของการทำวิจัยในด้านการศึกษาปฐมวัย
 • ส่วนลด:
  ลด 12%
 • โปรโมชั่น: naiin.com ANNIVERSARY 28th ช้อป 1 เล่ม ลด 12%*

176.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 24.00 บาท (12.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Back to School ช้อป 2 เล่ม ขึ้นไป ลด 15%*
  • naiin.com ANNIVERSARY 28th ช้อป 2 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com ANNIVERSARY 28th ช้อป 4 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com ANNIVERSARY 28th ช้อป 5 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวนหน้า
162 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
25.9 x 19.2 x 0.9 CM
น้ำหนัก
0.333 KG
บาร์โค้ด
9789740338017

รายละเอียด : วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะในแง่ของการทำวิจัยในด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย เนื้อหาสาระของหนังสือครอบครัวทั้งแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย และมีตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยในเด็กปฐมวัย ลักษณะการนำเสนอในแต่ละบทประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำสำคัญ เนื้อหา ตัวอย่างงานวิจัย และแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติ พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเนื้อหาในแต่ละบทมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน สามารถติดตามเนื้อหาพร้อมตัวอย่าง ซึ่งทำให้เข้าใจได้ไม่ยาก ตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนตัวแปรและสมมุติฐาน การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์


สารบัญ : วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
  • บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
  • บทที่ 4 ตัวแปรและสมมุติฐาน
  • บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย
  • บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  • บทที่ 8 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  • ฯลฯ


รีวิวโดยนักเขียน : วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แนวทางสำหรับครูปฐมวัย

หนังสือ "วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา : แนวทางสำหรับครูปฐมวัย EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY : GUILDELINES FOR EARLY CHILDHOOD TEACHER" เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเนื้อหาในเล่มจัดทำเป็น 10 บท แต่ละบทประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำสำคัญ เนื้อหา และสอดแทรกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจน และติดตามเนื้อหาเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ และแนวทางในแง่การปฏิบัติ ช่วยให้เข้าใจ และคิดวิเคราะห์งานวิจัยได้ง่ายขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมคำเฉลยท้ายบท สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา โสตถิผลอนันต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา แนวทางสำหรับครูปฐมวัย ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading