ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4

ว่ากันว่า...การคิดคำนวณเป็นอาหารสมองชั้นดี วิชาคณิตศาสตร์เองก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการคำนวณและเหตุผล
จำนวน :

1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4

ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสําคัญต่อการศึกษาของนักเรียนโดยตลอดมา การที่นักเรียนจะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นจําเป็นต้องอาศัยการทําแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนอยู่เป็นประจํา

หนังสือ “ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4” เล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทําขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็นหัวข้อตามแต่ละบทเรียน เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดทบทวนความรู้หรือเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับนักเรียนตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ (ค.บ., ค.ม.จุฬาฯ), กรองกาญจน์ สุขพันธ์ (ศ.บ. ธรรมศาสตร์), สํานักพิมพ์ ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล

 


สารบัญ : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4

  • หน่วยที่ 1 จํานวนนับที่มีค่ามากกว่า 100,000
  • หน่วยที่ 2 การบวกและการลบ
  • หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
  • หน่วยที่ 4 การคูณ
  • หน่วยที่ 5 การหาร
  • หน่วยที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
  • หน่วยที่ 7 การวัด
  • หน่วยที่ 8 พื้นที่
  • หน่วยที่ 9 เงิน
  • หน่วยที่ 10 เศษส่วน
  • หน่วยที่ 11 เวลา
  • หน่วยที่ 12 ทศนิยม
  • หน่วยที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เนื้อหาปกหลัง : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4

 • สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4
 • ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 4