ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1

การคิดคำนวณเป็นอาหารสมองชั้นดี วิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการคำนวณและเหตุผล ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงใช้พัฒนาสมองได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Reading with Style อ่านทั้งทีต้องมีสไตล์ ช้อป 3 เล่มลด 15%
จำนวน :

1

125.00 บาท

118.75 บาท

"คุณประหยัดไป 6.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1

ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญต่อการศึกษาของนักเรียนโดยตลอดมา การที่นักเรียนจะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นจําเป็นต้องอาศัยการทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนอยู่เป็นประจํา

หนังสือ “ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1” เล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบ่งเป็นหัวข้อตามแต่ละบทเรียน เพื่อให้นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง สามารถนําไปใช้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดทบทวนความรู้หรือเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ (ค.บ., ค.ม.จุฬาฯ) กรองกาญจน์ สุขพันธ์ (ศ.บ. ธรรมศาสตร์) สํานักพิมพ์ ซิชินี อินเตอร์เนชั่นแนล


สารบัญ : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1

  • บทที่ 1 จํานวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  • บทที่ 2 การบวกจํานวนสองจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
  • บทที่ 3 การลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
  • บทที่ 4 ความสัมพันธ์การบวกและการลบ 
  • บทที่ 5 จํานวนนับ 11 ถึง 20
  • บทที่ 6 จํานวนนับ 21 ถึง 100
  • บทที่ 7 การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
  • บทที่ 8 แบบรูปและความสัมพันธ์
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1

 • สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1
 • ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบ
 • พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฝึกฝนให้เก่งเลข ประถม 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว