จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

หนึ่งในชุดความทรงจำอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

“จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี” หรือเจ้าครอกวัดโพ เป็นมรดกสําคัญดุจเพชรยอดมงกุฎทางประวัติศาสตร์ไทย บันทึกนี้มีน้ำงาม ดังพระราชวิจารณ์ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ว่า “เป็นบันทึกพรหมจารี ไม่มีแมลงด้วงเจาะไช” คือถ่ายทอดอย่างง่ายไม่ปรุงเปลี่ยน

สตรีท่านนี้อยู่ร่วมแผ่นดินแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก ผ่านแผ่นดินกรุงธนบุรี กระทั่งสิ้นพระชนม์ไปใน รัชกาลที่ ๓ ได้จดจารเรื่องราวที่รู้เห็น นาน ๗๑ ปี จาก ๓ แผ่นดิน ๕ รัชสมัยไว้ในสมุดไทย ๒ เล่ม เมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ ทรงนําขึ้นถวาย สิ่งนี้คือปริศนาที่พระปิยมหาราชต้องทรงอุตสาหะสืบค้นทั้งเหตุในห้วงปี พ.ศ. ๒๓๑๐-พ.ศ. ๒๓๖๓ และฉบับต่อแต่นั้นจนถึง พ.ศ. ๒๓๘๑ ที่สําคัญคือทรงมีพระราชวิจารณ์ เทียบเคียงไว้ถึง ๒๕๖ ข้อ จนกระจ่างทุกถ้อยความ บันทึกความทรงจําฯ ฉบับนี้ แม้นับอายุได้ ๑๘๐ ปีแล้ว แต่จะยังเป็นประทีปอันเจิดจรัสในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ต่อไปไม่รู้สิ้น


สารบัญ : จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

  • คำชี้แจงฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๗ โดยกรมศิลปากร
  • จดหมายเหตุความทรงจำฯ ตอนที่ได้ฉบับเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑
  • ทางพิจารณาหาตัวผู้เขียนจดหมาย
  • คำบรรยายความเห็นและความคิดที่จะเรียบเรียงหนังสือนี้
  • วินิจฉัยเรื่องผู้แต่งจดหมายความทรงจำ
  • คำนำเรื่องซึ่งมีในจดหมายความทรงจำ
  • ตัดบทอ่านจดหมายความทรงจำของพระเจ้าปัยยิกา กรมหลวงนรินทรเทวี ในเวลาระยะ ๕๓ ปี


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

“จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี” หรือ เจ้าครอกวัดโพนี้ คราแรกที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ ทรงนําขึ้นถวาย ร.๕ สิ่งนี้คือสมุดไทยปริศนา ที่บันทึกความแต่ครั้งเพลิงเผากรุงศรีอยุธยา จรดแผ่นดินเย็นในรัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ ซึ่งหาตัวผู้จดจารมิได้ แต่โดยพระปรีชาในองค์พระปิยมหาราช สตรีผู้จุดประทีปแก่ประวัติศาสตร์ไทย ก็ถูกค้นพบและได้รับการขานพระนามขึ้นไว้

“จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี” พร้อมพระราชวิจารณ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๑ ชื่อ “พระราชวิจารณ์จดหมายความทรงจําฯ เป็นเวลา ๕๓ ปี” ต่อมาหอพระสมุดวชิรญาณ ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ จากนั้นก็มีการจัดพิมพ์ขึ้นในวาระต่าง ๆ อีก ๕ ครั้ง เริ่มแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ สืบมา ในฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระนี้ สํานักพิมพ์ ได้คงไว้ซึ่งอักขรวิธีมิให้ผิดผันจากฉบับเดียวกันกับการพิมพ์ครั้งที่ ๗ ซึ่งกรมศิลปากรถ่ายมาจากต้นฉบับที่ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ บริบูรณ์แล้ว เป็นปัญญาประทีปทางประวัติศาสตร์ อายุ ๑๘๐ ปี อันโชติช่วงด้านการศึกษาเรียนรู้ ที่คลุมไว้ทั้งวงศ์เขมร ญวน ลาว พม่า ทุกด้านมิใช่จําเพาะเพียงราชสงคราม หรืองานพระเมรุ เท่านั้น

บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว