คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นกรอบเนื้อหาสำหรับวิทยากรใช้ในการอบรมในค่าย ๑ และเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือรับการอบรมในค่าย ๑ วิชาคอมพิวเตอร์ ในส่วนคณิตศาสตร์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หนังสือ "คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์” นี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมในศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อเป็นกรอบเนื้อหาสําหรับวิทยากรใช้ในการอบรมในค่าย ๑ วิทยากรสามารถเพิ่มเติม หรือลดเนื้อหาเฉพาะเรื่องให้เหมาะสมกับผู้เรียน เหมาะสมกับเวลาเรียน และสามารถสร้างโจทย์ปัญหาที่เชื่อมโยงสู่การเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้ ๒. เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือรับการอบรมในค่าย ๑ วิชาคอมพิวเตอร์ ในส่วนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน

ค่าย ๑ วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นค่ายที่เน้นการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน โจทย์ที่ใช้ฝึกเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาของหนังสือจึงมุ่งเน้นที่ ๑) คณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงกับการฝึกเขียนโปรแกรมในค่าย ๑ และ ๒) เน้นจํานวนครั้งของการดําเนินการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนําไปสู่การเขียนโปรแกรมที่ดี “ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ดี จะสามารถคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนได้ดี"

รองศาสตราจารย์ไพรบูลย์ พันธรักษ์พงษ์


สารบัญ : คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • บทที่ 1 การดำเนินการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
  • บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  • บทที่ 3 ลำดับ อนุกรม และ ความสัมพันธ์เวียนเกิด
  • บทที่ 4 ตรรกศาสตร์
  • บทที่ 5 เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
  • บทที่ 6 การนับ
  • บทที่ 7 เมทริกซ์
  • บทที่ 8 พื้นฐานของเส้นตรงและสมการเส้นตรง
  • บทที่ 9 ระบบเลขฐานและการแทนข้อมูล


ข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว