แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

สรุปเนื้อหาประจำหน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียด เพื่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPA
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

99.00 บาท

84.15 บาท

"คุณประหยัดไป 14.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

หนังสือแบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญ ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม

เนื้อหาประกอบด้วยบทสรุปสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและการพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

ณัฏฐวีย์ ทวีวิเสสานนท์ ค.บ.,ค.ม. จุฬาฯ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์


สารบัญ : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

  • บทที่ 1 เซต
  • การดำเนินการระหว่างเซต
  • การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • ประพจน์
  • การเชื่อมประพจน์
  • บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น
  • หลักการบวกและหลักการคูณ
  • การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
  • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
  • ความน่าจะเป็น


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว