วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel

หากต้องการหาหนังสือสอนการทำงานวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยท่านได้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

375.00 บาท

318.75 บาท

"คุณประหยัดไป 56.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel

หากต้องการหาหนังสือสอนการทำงานวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยท่านได้ โดยสอนตั้งแต่การเก็บข้อมูล การกรอกข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนการสรุปผลการวิจัย อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบการอธิบายในทุกหัวข้อ พร้อมอธิบายการสรุปผลอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ผู้ที่ต้องการทำผลงานทางวิชาการ และการวิจัยทางการตลาด


สารบัญ : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
  • บทที่ 2 เตรียม Excel ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล
  • บทที่ 3 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย Excel
  • บทที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
  • บทที่ 6 การเลือกตัวอย่าง
  • บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
  • บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน


รีวิวโดยนักเขียน : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel

หนังสือ "วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel" ได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้อ่าน มีทั้งคำติ คำชม และคำถามต่างๆ จากผู้อ่าน ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน จึงเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านมากยิ่งขึ้นโดยครั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อหนังสือจาก Excel Statistic Analysis เป็นคู่มือวิจัยด้วย Excel เพื่อให้การหาหนังสือในการทำวิจัยได้ง่ายขึ้น

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ข้อมูลเพิ่มเติม : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย EXcel ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว