พันธุศาสตร์

ความเข้าใจพันธุศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอณูพันธุศาสตร์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อในวิทยาศาสตร์ชีวภาพสมัยใหม่
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

539.00 บาท

458.15 บาท

"คุณประหยัดไป 80.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 18 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว และถูกนําไปประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขา ทั้งการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจพันธุศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอณูพันธุศาสตร์ ช่วยให้นักศึกษาหรือผู้สนใจในสาขาวิชานี้สามารถนําไปใช้เป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อในวิทยาศาสตร์ชีวภาพสมัยใหม่ ตํารา พันธุศาสตร์ เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม สาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ คือพันธุศาสตร์บริสุทธิ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร และอณูพันธุศาสตร์ ซึ่งจะบรรยายถึงพื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์อย่างละเอียด ช่วยให้ผู้ที่ได้ศึกษา ตําราเล่มนี้มีความรู้พื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น ในแต่ละบทจะมีบทนําเกี่ยวกับ ความสําคัญของเนื้อหาที่จะศึกษา แล้วตามด้วยหัวข้อสําคัญที่ควรทราบและควรเข้าใจ ผู้เรียบเรียงได้วาดรูปโดยดัดแปลงปรับปรุงมาจากตําราภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ต่างๆ จากเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนของเนื้อหา โดยในตําราจะประกอบด้วยภาพประกอบมากกว่า 200 รูป มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยคําตอบ ทําให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจขอคําแนะนํา จากผู้สอนเพิ่มเติม


สารบัญ : พันธุศาสตร์

  • บทที่ 1 บทนํา
  • บทที่ 2 โครโมโซมและวงจรของเซลล์ (Chromosome and Cell Cycle)
  • บทที่ 3 หลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล (Mendelian Genetics)
  • บทที่ 4 ความน่าจะเป็นและการทดสอบสถิติด้วยไคสแควร์ (Probability and Chi-square Test)
  • บทที่ 5 บทขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล (Extensions of Mendelian Genetics)
  • บทที่ 6 การเกาะติดกันของยืนและการวิเคราะห์แผนที่ยืนในยูแคริโอต(Linkage and Genetic Mapping in Eukaryote)
  • บทที่ 7 การวิเคราะห์แผนที่ยืนในแบคทีเรียและไวรัสแบคเทอริโอเฟจ (Genetic Mapping in Bacteria and Bacteriophages Virus)
  • บทที่ 8 พันธุศาสตร์ของเพศและการวิเคราะห์ทะเบียนประวัติ(Genetics of Sex and Pedigree Analysis)


ข้อมูลเพิ่มเติม : พันธุศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พันธุศาสตร์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พันธุศาสตร์