ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

เคล็ดลับวิธีพลิกแพลงอย่างทันกาล สำหรับโน้มนำให้ท่านกล้าเปลี่ยนทัศนคติและปรับตัว เพื่อรับมือ ควบคุม และบงการอนาคต ตามใจปรารถนา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com เปิดคลังครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

240.00 บาท

204.00 บาท

"คุณประหยัดไป 36.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

หนังสือเล่มนี้คือคู่มืออธิบายกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบและได้ผล หลังอ่านแล้วถ้าขบคิดด้วยวิจารณญาณและนําไปปฏิบัติ ก็จะพบว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี เกินกว่าที่คาดทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว มนุษยสัมพันธ์ ตลอดถึงด้านธุรกิจการงาน ซึ่งนับวันยิ่งต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือด

หนังสือเล่มนี้ นําเสนอ ๘๔ วิธีพลิกแพลงที่ทันสมัย พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผล มีลักษณะปฏิบัติ สะท้อนจิตใจมุ่งมั่นไขว่คว้าแสวงหาความก้าวหน้า และ ทัศนะที่แปลกใหม่มีลักษณะสร้างสรรค์ คือคุณาจารย์และกัลยาณมิตรที่ช่วยให้ ท่านผู้อ่านสามารถปลูกฝังคุณสมบัติกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และยกระดับฝีมือในการพลิกแพลงปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ยิ่งคนที่ต้องคํานึงถึงความอยู่รอดปลอดภัยด้วยแล้ว อ่านหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้สามารถปรับความคิด ปรับตัว และพลิกแพลงตามสภาพความเป็นจริงอย่างทันกาล หลบเลี่ยงภัยพิบัติ และเป็นผู้ชนะเสมอ


สารบัญ : ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

  • เคล็ดลับวิธีพลิกแพลงแบบจีน
   • บทที่ ๑ พลิกแพลงอย่างมีการตระเตรียม
   • บทที่ ๒ พลิกแพลงตามจังหวะโอกาส
   • บทที่ ๓ พลิกแพลงด้วยการไม่พลิกแพลง
   • บทที่ ๔ พลิกแพลงเพื่อคงความไม่เปลี่ยนแปลง
   • บทที่ ๕ รับมือความไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการไม่พลิกแพลง
   • บทที่ ๖ รับมือ "หมื่นเปลี่ยน" ด้วย "หมื่นพลิกแพลง"
   • บทที่ ๗ รับมือ "หมื่นเปลี่ยน" ด้วย "หนึ่งพลิกแพลง"
   • บทที่ ๘ คุณธรรมแห่งการพลิกแพลง

เนื้อหาปกหลัง : ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

ประวัติศาสตร์พลิกพันยากหยั่ง... สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่หยุด... ที่จักรวรรดิล่มสลายไปแล้ว กี่วิสาหกิจไม่เหลือแม้ตํานานด้วยซ้ำ กระทั่ง “สัจธรรม” ที่เคยยอมรับกันว่า “สัมบูรณ์” มาบัดนี้ แค่ให้เชื่อว่า “สัมพัทธ์” ยังต้องพิสูจน์...

แต่มนุษย์ก็ดํารงเผ่าพันธุ์มาได้ถึงทุกวันนี้ เพราะรู้จักปรับตัวเพื่อดัดแปลงสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ถ้าไม่ลืมกันง่ายๆ...

...หัดโยน “ทัศนคติ” “ทฤษฎี” และ “หลักการ” ที่เคย “ติดยึด” ทิ้งไป ปล่อย “ใจ” ให้ล่องลอยในแดนแห่ง “ความปรารถนาเชิงบวก” อย่างอิสระบ้าง แล้วเราก็จะสามารถปรับตัวเข้าถึงความเป็นจริง อยู่กับโลกปัจจุบัน รู้จักพลิกแพลง รับมือ ควบคุม และบงการ “อนาคต” อย่างมีการตระเตรียม ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความมั่งคั่งร่ํารวย และประสบความสําเร็จบนเส้นทางชีวิตที่เราเลือกเอง... ด้วยคุณธรรมนอบน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์จริงใจ พร้อมที่จะเป็นมิตร และลงมือทําอย่างคึกคักกระปรี้กระเปร่า ทรหดอดทน เปี่ยมด้วยพลังชีวิต โดยไม่ต้องหักหาญ รบราฆ่าฟัน ทําลายล้างกันอีกต่อไป...

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

แม้ในอดีตยุคที่ยังเปลี่ยนแปลงไม่เร็วอย่างยุคปัจจุบัน นักปกครอง นักการเมือง นักการทหาร นักธุรกิจ บุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ยิ่งใหญ่ หรือแม้แต่คน ธรรมดาที่ประสบความสําเร็จ สร้างผลงาน สร้างคุณูปการอมตะฝากไว้กับสังคมและประวัติศาสตร์ ล้วนแต่เป็นนักพลิกแพลงที่นอบน้อมถ่อมตน รู้จักศึกษานําความรู้และประสบการณ์ในตําราของคนอื่นมาปรับใช้ตามสภาพความเป็นจริง เดินเส้นทางของตนเอง กระทั่งบรรลุเป้าหมายของตนหรือองค์กร โดยกล้าพลิกแพลงแม้กระทั่ง “แผนยุทธศาสตร์” หรือ “เป้าหมายยิ่งใหญ่” ที่กําหนดขึ้น ถ้า “แผนยุทธศาสตร์” หรือ “เป้าหมายยิ่งใหญ่” ดังกล่าวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีลักษณะ “ล้ำหน้า” มากไป หรือ “ทําไม่ได้ในทางปฏิบัติ” ในช่วงเวลานั้นหรือยุคนั้น ซึ่งปมเงื่อนสําคัญทั้งหมดคือ พวกเขามีคุณธรรมและคุณสมบัติอันสูงส่ง กล้ายืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงอย่าง “ซื่อสัตย์จริงใจ” คํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรวิสาหกิจ สังคมส่วนรวมหรือประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใด ทําให้พวกเขาสามารถพลิกแพลงใน “เชิงบวก” อย่างเหมาะสม ทันกาล มีการตระเตรียมและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายเล็กหรือเป้าหมายเฉพาะส่วนที่ละเป้าหมาย กระทั่งบรรลุ “เป้าหมายยิ่งใหญ่” ในท้ายที่สุด ตัวเองไม่ต้องเป็น “ขงเบ้งหลังเหตุการณ์” และไม่เปิดช่องให้ “ขงเบ้งหลังเหตุการณ์" เย้ยหยัน

ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีนักปกครอง นักการเมือง นักการทหาร นักธุรกิจและคนธรรมดาจํานวนไม่น้อยล้มเหลว หรือปิดฉากชีวิตตนเอง แบบไม่มี “อะไร” ควร ค่าแก่การกล่าวถึง ทั้งที่มี “ความรู้” “ความสามารถ" เป็นเอก บางคนถึงกับกล้าคุยโวโอ้อวด ไม่เห็นใครอยู่ในสายตาด้วยซ้ํา แต่พวกเขาเป็นได้อย่างมากก็แค่ “ขงเบ้งหลังเหตุการณ์” ปมเงื่อนสําคัญคือ ถึงพวกเขามีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัย แต่ไม่มี “ความซื่อสัตย์จริงใจ” ที่แท้ทําให้พวกเขาไม่สามารถพลิกแพลงใน “เชิงบวก” อย่างทันกาล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรวิสาหกิจ สังคมส่วนรวม หรือประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใด หรือไม่ก็มีคุณธรรมขัน “สูงส่ง ทั้งที่ “จริงแท้” หรือ “คิดเอาเอง” แต่ติดยึดอยู่กับ “ทัศนคติ” “หลักการ” “ทฤษฎี” “วิธีการ” ฯลฯ ที่คร่ำครึและตายซาก ไม่ปรับประยุกต์หรือไม่กล้าพลิกแพลงตามความเหมาะสม เป็นเหตุให้สูญเสียจังหวะโอกาสอันดีไป หรือไม่ก็มีการปรับประยุกต์และพลิกแพลงอยู่ แต่ไม่กล้าพลิกแพลงถึงขั้น “แผนยุทธศาสตร์” และ “เป้าหมายยิ่งใหญ่” เป็นเหตุให้สูญเสียจังหวะโอกาสอันดีพร้อมกันไปกับความศรัทธาและการสนับสนุนจากมหาชนหรือบริวาร พนักงาน แม้กระทั่งคนรอบข้าง ซึ่งเป็นฐานรากแห่งการประสบความสําเร็จถูกสังคม ประวัติศาสตร์ หรือวงการธุรกิจเชิญลงจากเวทีไปอย่างน่าเสียดายข้อมูลเพิ่มเติม : ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!?

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ถ้าไม่อยากเป็นขงเบ้งหลังเหตุการณ์!? ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว