ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตคิดสนุก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปี)

เสริมทักษะด้านตัวเลข จำนวน ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล กับชุดแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตคิดสนุก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปี) พร้อมมีสติ๊กเกอร์น่ารัก ๆ และคำแนะนำดี ๆ ในเล่มเลย!!
จำนวน :

1

85.00 บาท

80.75 บาท

"คุณประหยัดไป 4.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตคิดสนุก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปี)

ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตคิดสนุก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปี)

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการสะสมและการเชื่อมโยงความรู้ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก ๆ จึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดี เมื่อเด็ก ๆ อยู่ในวัยที่พร้อมจะเรียนรู้แล้ว พวกเขาจะต้องหมั่นทำแบบฝึกหัดที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหา รู้จักเชื่อมโยง และคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ ซึ่งเด็กที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีจะมีแนวโน้มเป็นคนรู้จักแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ และจัดการกับปัญหาได้ดีในอนาคต เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นให้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่แค่เพียงการเขียนและคำนวณตัวเลขเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จึงเน้นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกใช้ความคิดและคุ้นเคยกับการคิดวิเคราะห์ผ่านหัวข้อต่าง ๆ เช่น ตัวเลข จำนวน รูปทรง พื้นที่ การใช้เหตุผล เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดในวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่รูปธรรมไปจนถึงนามธรรม ขณะชวนเด็ก ๆ ทำกิจกรรมนั้น ต้องพยายามให้พวกเขาคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และเรียนรู้ด้วยความสนใจ หากเด็ก ๆ ตอบคำถามไม่ได้ อาจใช้วิธีถามกลับเพื่อให้พวกเขาได้คิด หรืออาจใช้สิ่งของจริง ๆ มาให้พิจารณา เมื่อเด็ก ๆ ได้คำตอบสมองก็จะได้รับการกระตุ้นข้อมูลเพิ่มเติม : ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตคิดสนุก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปี)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตคิดสนุก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปี) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว