แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ

ส่งเสริมให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ ด้วยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกัน เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกทักษะต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
จำนวน :

1

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ

แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ

ชุดแบบฝึกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการเชิงเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในหัวเรื่องหลัก คือ แบบรูปและการเรียงลำดับ ที่เชื่อมโยงกันในวิชาต่าง ๆ ดังนี้ คณิตศาสตร์จากเรื่องการเปรียบเทียบ วิทยาศาสตร์จากการอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กเรียนรู้เรื่องจากแบบฝึกที่เป็นการเปรียบเทียบปริมาตรว่าน้ำมีสถานะเป็นของเหลว เป็นต้น ภาษาไทย สามารถเรียนรู้ชื่อของสิ่งต่าง ๆ จากภาพในแบบฝึก หรือสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษ เด็กเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ จากภาพในแบบฝึก หรือสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องการเรียงลำดับ ศิลปะ เด็กสามารถวาดภาพระบายสีจากแบบฝึก หรือจะใช้ภาพจากแบบฝึกเป็นต้นแบบในการวาดภาพที่เด็กชอบได้ ดนตรี เด็กใช้เครื่องดนตรีหรือแก้วน้ำพลาสติกเคาะเป็นจังหวะ เพื่อนับจำนวนผักในภาพแต่ละข้อ เพียงแค่ 1 กิจกรรมก็สามารถพัฒนาคุณลักษณะของเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังครอบคลุมสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อีกด้วย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจัดสรรเวลาเพื่อทำแบบฝึกร่วมกับลูก เพื่อพัฒนาลูกให้มีพื้นฐานมั่นคง พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่ยากขึ้นไปในอนาคต


สารบัญ : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ

  • แบบรูป
  • การเรียงลำดับตามขนาด
  • การเรียงลำดับตามปริมาตร
  • การเรียงลำดับตามความยาว และความสูง
  • การเรียงลำดับตามน้ำหนัก
  • เฉลย
  • ตารางบันทึกพัฒนาการ

เนื้อหาปกหลัง : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ

แบบฝึกในเล่มสามารถพัฒนาคุณลักษณะของเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังสอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 อีกด้วย โดยแต่ละแบบฝึกได้บูรณาการเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกันในวิชาต่าง ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เป็นต้น นอกจากนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ยังสามารถใช้แบบบันทึกพัฒนาการท้ายเล่ม เพื่อเฝ้าติดตามผลและชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้แก่เด็กได้อย่างต่อเนื่องข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง แบบรูปและการเรียงลำดับ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว