การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หนังสือ การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ หลักการของการวิจัย ชนิดของตัวแปร การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล การใช้เทคนิคทางสถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างและการแก้ไขกราฟ การจัดการผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม พร้อมทั้งการแปลผลลัพธ์ที่ได้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

395.00 บาท

375.25 บาท

"คุณประหยัดไป 19.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หนังสือ "การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล" เป็นหนังสือที่ครอบคลุมหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ตั้งแต่หลักการทำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ทุก version พร้อมตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ สำหรับงานด้านวิจัย ด้านธุรกิจ ฯลฯ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ สามารถศึกษาได้จากตำรา "หลักสถิติ" และ "การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการบริหารและวิจัย" และหนังสือ "สถิติสำหรับงานวิจัย" ส่วนผู้ที่ต้องการทำวิจัยในแนวลึกโดยใช้สถิติขั้นสูงสามารถศึกษาได้จากหนังสือ "การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows" ของ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา 


สารบัญ : การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • บทที่ 1 การทำวิจัย
  • บทที่ 2 ข้อมูล
  • บทที่ 3 การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม
  • บทที่ 4 การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
  • บทที่ 5 การตรวจสอบ การคำนวณ และการจัดการแฟ้มข้อมูล
  • บทที่ 6 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาด้วย SPSS
  • บทที่ 7 การสร้างตารางรายงานด้วยคำสั่ง Report และ OLAP Cubes
  • บทที่ 8 การวิเคราะห์คำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ
  • บทที่ 9 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability Analysis)
  • บทที่ 10 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ
  • บทที่ 11 การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าค่าเฉลี่ยประชากร
  • บทที่ 12 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร


ข้อมูลเพิ่มเติม : การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล