๗๐ คำสอนพระราชาทวยราษฎร์น้อมรำลึก WE LOVE KING BHUMIBOL

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ขอให้พวกเราทุกคน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท หนังสือ ๗๐ คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก เล่มนี้ได้อันเชิญพระราชดำรัสพระบรมราโชวาท และเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ และได้สัมภาษณ์นักบริหาร ๗๐ คน ที่น้อมนำพระบรมราโชวาท มาใช้ในการบริหารและมีความเจริญก้าวหน้า
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ๗๐ คำสอนพระราชาทวยราษฎร์น้อมรำลึก WE LOVE KING BHUMIBOL

๗๐ คำสอนพระราชาทวยราษฎร์น้อมรำลึก WE LOVE KING BHUMIBOL

70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก ได้อัญเชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และเพลงพระราชนิพนธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และได้สัมภาษณ์นักบริหาร 70 คน ที่น้อมนำพระบรมราโชวาท มาใช้ในการบริหารงาน และมึความเจริญก้าวหน้าข้อมูลเพิ่มเติม : ๗๐ คำสอนพระราชาทวยราษฎร์น้อมรำลึก WE LOVE KING BHUMIBOL

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ๗๐ คำสอนพระราชาทวยราษฎร์น้อมรำลึก WE LOVE KING BHUMIBOL ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว