Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6

เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ข้อสอบ ครอบคลุม 4 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย) พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6

Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6

"Ordinary National Education Test" หรือ O-Net คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการทดสอบนี้มีความสำคัญต่อตัวนักเรียนและระบบการศึกษาของประเทศไทย

หนังสือ Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัำดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทำการฝึกฝนทักษะก่อนที่จะลงมือสอบในสนามจริง โดยแนวข้อสอบจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากลงมือทำแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ นักเรียนสามารถดูแนวคิดที่อธิบายไว้ในเฉลย เป็นแนวทางเพิ่มเติมในการทำข้อสอบในครั้งต่อไป เมื่อนักเรียนสามารถฝึกฝนการทำข้อสอบจนเกิดความชำนาญแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสนามสอบใด นักเรียนก้จะมีความสามารถในการพลิกแพลงหาคำตอบได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วขึ้น


เนื้อหาปกหลัง : Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6

การสอบ O-Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญ ต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกาา คณาจารย์ Think Beyond ประถมศึกษา จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะก่อนลงสนามสอบจริง

เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรังปรุง พุทธศักราช 2560ข้อมูลเพิ่มเติม : Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : Pre O-Net ประถมศึกษาปีที่ 6