การบัญชีขั้นกลาง 2

หนังสือ การบัญชีขั้นกลาง 2 ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด ครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ไม่แน่นอน และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาและตัวอย่างสำหรับการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดทำงบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ ซึ่งเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจด้านบัญชี
จำนวน :

1

410.00 บาท

389.50 บาท

"คุณประหยัดไป 20.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีขั้นกลาง 2

การบัญชีขั้นกลาง 2

ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้โดยง่ายโดยใช้ตัวอย่างประกอบการอธิบายเป็นจำนวนมาก โดยหนังสือ "การบัญชีขั้นกลาง 2" เล่มนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับหนี้สิน รายการที่มีความไม่แน่นอน ส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ


สารบัญ : การบัญชีขั้นกลาง 2

  • บทที่ 1 หนี้สินหมุนเวียน
  • บทที่ 2 รายการที่มีความไม่แน่นอน
  • บทที่ 3 หนี้สินไม่หมุนเวียน
  • บทที่ 4 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
  • บทที่ 5 ส่วนของเจ้าของ
  • บทที่ 6 กำไรต่อหุ้น
  • บทที่ 7 งบกระแสเงินสด
  • บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
  • บทที่ 9 การปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ
  • บทฝึกหัด


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีขั้นกลาง 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีขั้นกลาง 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบัญชีขั้นกลาง 2