รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ)

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ ปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุุทธศักราช 2560 ซึ่งมีเนื้อหาสาระกำหนดไว้มากถึง 279 มาตรา อันจำเป็นที่ชนชาวไทยควรจะได้ศึกษาทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการสอบเพื่อเลื่อนระดับหรือตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐด้วย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ)


รายละเอียด : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ)

บาลานซ์ และอาจารย์ผู้สอนจึงได้รวบรวมและเรียบเรียง หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ที่จะเตรียมตัวสอบและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน

บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)


สารบัญ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ)

  • โครงสร้างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  • รายละเอียดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  • บทนำ
  • บททั่วไป
  • พระมหากษัตริย์
  • สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  • หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  • หน้าที่ของรัฐ
  • แนวนโยบายแห่งรัฐ
  • รัฐสภา
  • การขัดกันแห่งผลประโยชน์
  • ศาล
  • ศาลรัฐธรรมนูญ
  • องค์กรอิสระ
  • องค์กรอัยการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ)