เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5

ชุดเรียนลัด!! เตรียมพร้อมก่อนสอบ สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

105.00 บาท

99.75 บาท

"คุณประหยัดไป 5.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5

เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5

นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี


สารบัญ : เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5

  • Lesson 1 Conversation
  • Lesson 2 Articles (A, An, The)
  • Lesson 3 Singular and Plural Nouns
  • Lesson 4 Countable Noun and Uncountable Noun
  • Lesson 5 Pronoun
  • Lesson 6 การใช้ some และ any
  • Lesson 7 Question Words
  • Lesson 8 Present Simple Tense
  • Lesson 9 Present Continuous Tense
  • Lesson 10 Past Simple Tense
  • Lesson 11 Future Simple Tense
  • Lesson 12 Vocabularies

เนื้อหาปกหลัง : เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5

เรียนเก่งง่ายนอดเดียว! หนังสือเตรียมสอบระดับประถมศึกษา ชุด เรียนลัด!! เตรียมตัวก่อนสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เรียนเก่งง่ายนิดเดียว! ภาษาอังกฤษ ป.5