แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร

ส่งเสริมให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ ด้วยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกันเพื่อให้เด็กรู้จักเลือกทักษะต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

99.00 บาท

94.05 บาท

"คุณประหยัดไป 4.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร


รายละเอียด : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร

แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร

แบบฝึกในเล่มสามารถพัฒนาคุณลักษณะของเด็กได้ครบทั้ง 4 ด้าน

คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

อีกทั้งยังสอดคล้องกับสาระทีควรเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 อีกด้วย

โดยแต่ละแบบฝึกได้บูรณาการเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกันในวิชาต่างๆ ทั้งคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เป็นต้น นอกจากนั้น คุณพ่อ คุณแม่

ผู้ปกครอง และคุณครู ยังสามารถใช้แบบบันทึกพัฒนาการท้ายเล่ม เพื่อเฝ้าติดตามผล

และชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้แก่เด็กได้อย่างต่อเนื่อง


สารบัญ : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร

  • สี
  • รูปร่างเรขาคณิต
  • รูปทรงเรขาคณิต
  • สมมาตร
  • เฉลย
  • ตารางบันทึกพัฒนาการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง สี รูปร่าง รูปทรง และสมมาตร