แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3

ในการเรียนรู้ ผู้ปกครองหรือครูจะต้องไม่เครียดว่าเด็กจะต้องจำหรือทำแบบฝึกหัดให้ได้ แต่ควรค่อยๆ สอนอย่างสนุกสนาน การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจะช่วยให้เด็กจำง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองกับเด็กด้วย
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

165.00 บาท

156.75 บาท

"คุณประหยัดไป 8.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3

แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการทำให้เด็กได้เรียนรู้และรับรู้สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา หารคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งหนังสือเล่มนี้สอนด้วยภาพ เน้นความเข้าใจในการเรียนรู้พร้อมแบบฝึกทักษะที่สนุกเหมาะสมกับวัยอนุบาล 3 อักทั้งตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ด้วย

 • จำนวนนับ 1 ถึง 50
 • การบวก
 • การลบ
 • รูปเรขาคณิต
 • แบบรูปและความสัมพันธ์
 • การวัดความยาว ความสูง
 • การชั่ง
 • เงิน
 • วันและเวลา

สารบัญ : แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3

  • หน่วยที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 50
  • หน่วยที่ 2 การบวก
  • หน่วยที่ 3 การลบ
  • หน่วยที่ 4 รูปเรขาคณิต
  • หน่วยที่ 5 แบบรูปและความสัมพันธ์
  • หน่วยที่ 6 การวัดความยาว ความสูง
  • หน่วยที่ 7 การชั่ง
  • หน่วยที่ 8 เงิน
  • หน่วยที่ 9 วันและเวลา


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์สำหรับอนุบาล 3