นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณผู้สอนในยุคปัจจุบันได้เห็นแนวทางการจัดทำสื่อการสอน และพัฒนาขึ้นเป็นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามเป้าหมายของหลักสูตรระดับชาติในปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งเป้าหมายในด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


สารบัญ : นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  • ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
  • นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  • นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  • ชุดการฝึก/ชุดฝึกทักษะ

เนื้อหาปกหลัง : นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความกระจ่างชัดในสิ่งที่เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21  ดังนั้นครูยุคปัจจุบันจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนสมดังกล่าว "ครูดีย่อมไม่หยุดยั้งการเรียนรู้"


ข้อมูลเพิ่มเติม : นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว