การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

หนังสือ การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM) เป็นหนังสือเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ยังเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของพื้นที่เศรษฐกิจและประเทศ เนื่องจากการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามบริบท สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะ เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเรียนรู้ การดำเนินการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ


สารบัญ : การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

  • อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ : กรณีศึกษาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรํฐสิงคโปร์
  • แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในระบบทวิภาคี


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ADMINISTRATION OF DUAL EDUCATION SYSTEM)