คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

สรุปเนื้อหาและหลักการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้า ม.1 อย่างละเอียดครบถ้วน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนให้เข้มข้นเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 ในสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักเรียนที่ต้องการทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วไป นักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกคิดเชื่อมโยง และรู้จักใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้สู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป เนื้อหาภายในเล่มจะมีแนวคิด ตัวอย่าง และข้อสอบ ครบถ้วนทุกบทเรียนโดยเฉพาะข้อสอบที่เน้นฝึกทักษะครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ แบบเลือกตอบ แบบเติมคำตอบ และแสดงวิธีทำ ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาที่ใช้สติปัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรูปแบบ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้จากการเฉลยคำตอบที่เข้าใจง่ายด้วยตนเอง


สารบัญ : คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  • บทที่ 1 จำนวนนับ และ 0
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
  • บทที่ 2 สมการ
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
  • บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
  • บทที่ 4 มุมและเส้นขนาน
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
  • บทที่ 5 เศษส่วน
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
  • บทที่ 6 ทศนิยม
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
  • บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
  • แบบทดสอบ พร้อมเฉลย


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว