สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3

สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด แนวข้อสอบปลายภาค แนวข้อสอบเข้าม.4 พร้อมเฉลย
จำนวน :

1

 • 1

269.00 บาท

255.55 บาท

"คุณประหยัดไป 13.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3

สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3

ปัจจุบันการเรียนในระดับสูง ๆ ขึ้นไป นักเรัยนจะต้องแข่งขันกันเพื่อสอบเข้าเรียนต่อมากกว่าแต่ก่อน การปูพื้นฐานในระดับต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้เขียนและคณะได้จัดทำหนังสือ สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3 ขึ้นมาเพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญาทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเป็นการเสริมความรู้พื้นฐานทางวิชาการเบื้องต้นให้แน่น เพื่อความสะดวกในการเรียนระดับสูง ๆ ต่อไป เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลัก ๕ กลุ่มสาระ โดยผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ให้ก่อน แล้วมีแบบทดสอบให้ฝึกทำ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และในตอนท้ายของแต่ละกลุ่มสาระ จะมีแบบทดสอบประจำภาคเรียน พร้อมเฉลยไว้ด้วย คณะผู้เขียนหว่งว่าหนังสือ สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3 เล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่นักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเตรียมสอบอย่างมาก


สารบัญ : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3

  • พื้นที่ผิวและปริมาตร
  • กราฟ
  • ระบบสมการเชิงเส้น
  • ความคล้าย
  • อสมการ
  • ความน่าจะเป็น
  • สถิต
  • ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.3