กฎหมายแรงงาน

คนต่างด้าว เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างและลูกจ้างให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยยุติธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม
จำนวน :

1

79.00 บาท

75.05 บาท

"คุณประหยัดไป 3.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎหมายแรงงาน


รายละเอียด : กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าในรับบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดอาชีพแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางอาชีพอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้างรวมถึงการที่มีลูกจ้างชาวต่างประเทศที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างและลูกจ้างให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยยุติธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม


คำนำ : กฎหมายแรงงาน

เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าในรับบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดอาชีพแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางอาชีพอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้างรวมถึงการที่มีลูกจ้างชาวต่างประเทศที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างและลูกจ้างให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยยุติธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ซึ่งเนื้อหาส่วนที่แก้ไขล่าสุดได้แก่ "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๖๐ " และ "พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐"

ด้วยความปรารถนาดี

ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ


สารบัญ : กฎหมายแรงงาน

  • พระราชบัญญิติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
  • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
  • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
  • ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๖

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กฎหมายแรงงาน