แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง โดยใช้ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกโดยปรับเปลี่ยนจากวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวิชาคณิตศาสตร์เป็น 1 ใน 7 วิชาสามัญดังกล่าว เดิมเป็นข้อสอบ 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และตอนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบจาก 5 ตัวเลือก เปลี่ยนมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 1 เป็น 1 ใน 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกเช่นกัน จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน โดยข้อสอบในตอนที่ 1 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ขอแนะนำให้นักเรียนใช้เวลาทำข้อสอบตอนที่ 1 นี้ไม่ควรเกิน 20 นาที จะได้มีเวลาทำข้อสอบตอนที่ 2 ซึ่งยากกว่า และคะแนนมากกว่า

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

175.00 บาท

166.25 บาท

"คุณประหยัดไป 8.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง โดยใช้ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกโดยปรับเปลี่ยนจากวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวิชาคณิตศาสตร์เป็น 1 ใน 7 วิชาสามัญดังกล่าว เดิมเป็นข้อสอบ 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และตอนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบจาก 5 ตัวเลือก เปลี่ยนมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 1 เป็น 1 ใน 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกเช่นกัน จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน โดยข้อสอบในตอนที่ 1 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ขอแนะนำให้นักเรียนใช้เวลาทำข้อสอบตอนที่ 1 นี้ไม่ควรเกิน 20 นาที จะได้มีเวลาทำข้อสอบตอนที่ 2 ซึ่งยากกว่า และคะแนนมากกว่า


คำนำ : แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง โดยใช้ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกโดยปรับเปลี่ยนจากวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวิชาคณิตศาสตร์เป็น 1 ใน 7 วิชาสามัญดังกล่าว เดิมเป็นข้อสอบ 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และตอนที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบจาก 5 ตัวเลือก เปลี่ยนมาเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 1 เป็น 1 ใน 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือกเช่นกัน จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน โดยข้อสอบในตอนที่ 1 เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย ขอแนะนำให้นักเรียนใช้เวลาทำข้อสอบตอนที่ 1 นี้ไม่ควรเกิน 20 นาที จะได้มีเวลาทำข้อสอบตอนที่ 2 ซึ่งยากกว่า และคะแนนมากกว่า ในโอกาสนี้ขอให้นักเรียนที่ตั้งใจจริง เตรียมตัวมาอย่างดีประสบผลสำเร็จที่งดงามในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 ส่งผลให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดังกล่าวที่คาดหวังไว้

ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง

กานดา ลือสุทธิวิบูรณ์

ยุพิน จิรสุขานนท์


สารบัญ : แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

  • คำแนะนำในการสอบวิชาสามัญ (คณิตศาสตร์) ของ สทศ.
  • สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14
  • เฉลยละเอียด
  • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15
  • เฉลยละเอียด


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบทดสอบ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1