หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาสุขภาพ บุคากรทางการแพทย์ หรือนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ และการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อป 1-3 เล่ม ลด15% ช้อป 4 เล่ม ลด 20%
  • naiin.com จัดให้ งานสัปดาห์หนังสือ 24 ชั่วโมง ช้อปครบ 5 เล่มขึ้นไป ลด 22% *สนพ.เบเกอรี่บุ๊คไม่ร่วมโปรโมชั่น ลด 22%
จำนวน :

1

240.00 บาท

204.00 บาท

"คุณประหยัดไป 36.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยามีความสำคัญในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์และสังคม ตำราเล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นปัญหาทางเภสัชระบาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยา จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถ่ายทอดประสบการณ์จากากรทำงานวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยาภาคสนาม การวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งบูรณาการมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายบุคคลออกมาในการเขียนตำราเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในการทำความเข้าใจพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย

#Saveงานสัปดาห์หนังสือ Naiin.com จัดให้!! สัปดาห์หนังสือ ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ยกงานหนังสือมาไว้ที่มือคุณโปรดี๊ดี น้องอินทร์รับหิ้วหนังสือลดสูงสุด 22% ของแถมจุใจมีให้เลือกมากมาย
พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้า 600 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรีทั่วไทย!

คำนำ : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยามีความสำคัญในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์และสังคม ตำราเล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นปัญหาทางเภสัชระบาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยา จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถ่ายทอดประสบการณ์จากากรทำงานวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยาภาคสนาม การวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งบูรณาการมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายบุคคลออกมาในการเขียนตำราเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในการทำความเข้าใจพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย ตำราเล่มนี้จึงมีประโยชน์สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาสุขภาพ บุคากรทางการแพทย์ หรือนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ และการสื่อสารเชิงวิชาชีพ อนึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยา จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการรักษาโรคบนพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ สอดคล้องกับหลัมนุษยธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคม

ชื่นจิตร กองแก้ว


สารบัญ : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

  • กิตติกรรมประกาศ
  • คำนิยม
  • คำนำ
  • บทที่ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  • บทที่ 2 เภสัชระบาดของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  • บทที่ 3 ผลกระทบของความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  • บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  • บทที่ 5 เจาะลึก ทำไมผู้ป่วยหยุดใช้ยา
  • บทที่ 6 การส่งเสริมความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา
  • บทที่ 7 งานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
  • บทที่ 8 ภาพอนาคตของการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา

เนื้อหาปกหลัง : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในการรักษาด้วยยามีความสำคัญในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสังคม ตำราเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวความไม่ร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาด้วยยา ซึ่งเป็นปัญหาทางเภสัช ระบาดวิทยาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาจากฐานข้อมูลวารสารที่นาเชื่อถือ ถ่ายทอดประสบการณ์จาการทำงานวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยาภาคสนาม การวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งบูรณาการมุมมองและประสบการณ์ของผู้ป่วย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายบุคคลออกมาในการเขียนตำราเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางระบาดวิทยาในการทำความเข้าใจพฤติกรรมความไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย สำหรับมใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยด้านเภสัชระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านวิทยาสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องข้อมูลเพิ่มเติม : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : หลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ