สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น

เนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีสถิติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การหารูปแบบการแจกแจงของตัวแแปรสุ่มและการหารูปแบบการแจกแจงของตัวอย่าง จากการสุ่ม ซึ่งเนื้อหาถือได้ว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ใช้กับสถิติศาสตร์
จำนวน :

1

440.00 บาท

418.00 บาท

"คุณประหยัดไป 22.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น

หนังสือ "สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น" เนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีสถิติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การหารูปแบบการแจกแจงของตัวแแปรสุ่มและการหารูปแบบการแจกแจงของตัวอย่าง จากการสุ่ม ซึ่งเนื้อหาถือได้ว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ใช้กับสถิติศาสตร์


คำนำ : สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น

หนังสือ "สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น" เนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีสถิติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การหารูปแบบการแจกแจงของตัวแแปรสุ่มและการหารูปแบบการแจกแจงของตัวอย่าง จากการสุ่ม ซึ่งเนื้อหาถือได้ว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ใช้กับสถิติศาสตร์ ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการเขียนหนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี

จำลอง วงษ์ประเสริฐ


สารบัญ : สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น

  • บทที่ 1 ความน่าจะเป็น
  • บทที่ 2 ตัวแปรสุ่ม
  • บทที่ 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่องบางชนิด
  • บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็นต่อเนื่องบางชนิด
  • บทที่ 5 การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ
  • บทที่ 6 การแจกแจงมีเงื่อนไข
  • บทที่ 7 การแจกแจงหลายตัวแปรที่สำคัญ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สถิติเชิงคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น