ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

หนังสือ ป.วิแพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เล่มนี้ เนื้อหาประกอบไปด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 15% เมื่อช้อปหนังสือครบ 3 เล่มขึ้นไป
  • naiin.com ลดกระแทกใจ ลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 4 เล่มขึ้นไป
จำนวน :

1

135.00 บาท

128.25 บาท

"คุณประหยัดไป 6.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

หนังสือ "ป.วิแพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค" เล่มนี้ เนื้อหาประกอบไปด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมแล้ว ๓๐ กว่าครั้ง โดยการแก้ไขครั้งล่าสุดคือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่วนที่ ๒ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขครั้งล่าสุดก็คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ซึ่งต้องทำงานในอาชีพที่ต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง เช่น อัยการ หรือผู้พิพากษา หรือทนายความ ได้เป็นอย่างดี


คำนำ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

หนังสือ "ป.วิแพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค" เล่มนี้ เนื้อหาประกอบไปด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมแล้ว ๓๐ กว่าครั้ง โดยการแก้ไขครั้งล่าสุดคือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่วนที่ ๒ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขครั้งล่าสุดก็คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ซึ่งต้องทำงานในอาชีพที่ต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง เช่น อัยการ หรือผู้พิพากษา หรือทนายความ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปีนศิริ


สารบัญ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

  • ภาคที่ ๑ บททั่วไป
  • ภาคที่ ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  • ภาค ๓ อุทรณ์และฎีกา
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑
  • บทเฉพาะกาล
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค


ข้อมูลเพิ่มเติม : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว