ติวสอบ ป 1

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เตรียมตัวสอบทั้งระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้น ป.1
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ติวสอบ ป 1

ติวสอบ ป 1

ความชยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ ความขยันต้องคู่กับความพยายาม หากเรามีความพยายามก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ สิ่งที่สำคัญในการประสบความความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือ การเตรียมความพร้อมในการเรียน หากเราเตรียมความพร้อมอย่างดี ฝึกฝน ทบทวนอย่างสม่ำเสมอก็ยิ่งทำให้เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น หนังสือ "ติวสอบ ป.1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วยสรุปเนื้อหาที่สำคัญ แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และแบบทดสอลบวัดความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาและเพิ่มทักษะในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น


คำนำ : ติวสอบ ป 1

ความชยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ ความขยันต้องคู่กับความพยายาม หากเรามีความพยายามก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ สิ่งที่สำคัญในการประสบความความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือ การเตรียมความพร้อมในการเรียน หากเราเตรียมความพร้อมอย่างดี ฝึกฝน ทบทวนอย่างสม่ำเสมอก็ยิ่งทำให้เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น หนังสือ "ติวสอบ ป.1" เล่มนี้ จัดทำขึ้นครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วยสรุปเนื้อหาที่สำคัญ แบบฝึกหัดที่หลากหลาย และแบบทดสอลบวัดความเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาและเพิ่มทักษะในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น ผู้จัดทำตั้งใจเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ขอให้นักเรียนตั้งใจอ่าน ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกประการ

CU ครูพันธุ์ใหม่


สารบัญ : ติวสอบ ป 1

  • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ภาษาอังกฤษ
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • เฉลยแนวข้อสอบ

เนื้อหาปกหลัง : ติวสอบ ป 1

ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เตรียมตัวสอบทั้งระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียนของนักเรียนชั้น ป.1ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวสอบ ป 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวสอบ ป 1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ติวสอบ ป 1