การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

ถือเป็นศิลปะปนะจำชาติและเป็นความภูมิใจของเราทุกคน เนื่องจากลายไทยเป็นผลงานชั้นเยี่ยมของช่างศิลป์ไทยโบราณที่ท่านได้สรรค์สร้างรูปแบบของศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชองชนชาติด้วยความอ่อนช้อย พลิ้วไหวของลวดลายในแต่ละแบบสามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนไทยได้เป็นอย่างดี
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
จำนวน :

1

90.00 บาท

85.50 บาท

"คุณประหยัดไป 4.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

ลายไทย ถือเป็นศิลปะปนะจำชาติและเป็นความภูมิใจของเราทุกคน  เนื่องจากลายไทยเป็นผลงานชั้นเยี่ยมของช่างศิลป์ไทยโบราณที่ท่านได้สรรค์สร้างรูปแบบของศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชองชนชาติ ด้วยความอ่อนช้อย พลิ้วไหว ของลวดลายในแต่ละแบบสามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนไทยได้เป็นอย่างดีว่าเป็นคนที่ัมีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี จนเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วโลก ด้วยความมีอัจฉริยภาพของช่างไทยโบราณที่ได้ประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงรูปปแบบของธรรมชาติที่พบเห็นให้เกิดเป็นลวดลายที่มีความงดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ยังได้มีการวางรูปแบบของการศึกษา จัดหมวดหมู่ของลายภาพไทยไว้อย่างชัดเจนรวมถึงขั้นตอนการฝึกเขียนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อการสืบทอดศิลปะอันเป็นรากเหง้าของชนชาตินี้ให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นหากมีคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของศิลปะไทยอันทรงคุณค่าแขนงนี้ และต้องการที่จะสืบทอดเจตนาอนุรักษ์ด้วยการศึกษาศิลปะลายไทย ย่อมเป็นคุณปีะโยชน์ต่ออนุชนคนรุ่นหลัง


คำนำ : การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

ลายไทย ถือเป็นศิลปะปนะจำชาติและเป็นความภูมิใจของเราทุกคน  เนื่องจากลายไทยเป็นผลงานชั้นเยี่ยมของช่างศิลป์ไทยโบราณที่ท่านได้สรรค์สร้างรูปแบบของศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชองชนชาติ ด้วยความอ่อนช้อย พลิ้วไหว ของลวดลายในแต่ละแบบสามารถบ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนไทยได้เป็นอย่างดีว่าเป็นคนที่ัมีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี จนเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วโลก ด้วยความมีอัจฉริยภาพของช่างไทยโบราณที่ได้ประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงรูปปแบบของธรรมชาติที่พบเห็นให้เกิดเป็นลวดลายที่มีความงดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ยังได้มีการวางรูปแบบของการศึกษา จัดหมวดหมู่ของลายภาพไทยไว้อย่างชัดเจนรวมถึงขั้นตอนการฝึกเขียนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพื่อการสืบทอดศิลปะอันเป็นรากเหง้าของชนชาตินี้ให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นหากมีคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของศิลปะไทยอันทรงคุณค่าแขนงนี้ และต้องการที่จะสืบทอดเจตนาอนุรักษ์ด้วยการศึกษาศิลปะลายไทย ย่อมเป็นคุณปีะโยชน์ต่ออนุชนคนรุ่นหลัง

ศิลปททรน์


สารบัญ : การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

  • การเขียนลายหมวดกระหนก
  • ข้อคำนึงในการเขียนลายไทย
  • ที่มาของลาย
  • ขั้นตอนการวาดลายกระหนก
  • ขั้นตอนการเขียนกระหนกเปลว
  • การเขียนยอดกระหนก
  • ลายกระจัง
  • ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การเขียนลายไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)