ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเหตุนี้ศาสตร์ของความเป็นครูจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยควบคู่กันไป นักศึกษาครูยุคใหม่จึงต้องอยู่กับารคิด การวิเคราะห์ และการวิจัยตลอดเวลา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

230.00 บาท

195.50 บาท

"คุณประหยัดไป 34.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเหตุนี้ศาสตร์ของความเป็นครูจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยควบคู่กันไป นักศึกษาครูยุคใหม่จึงต้องอยู่กับารคิด การวิเคราะห์ และการวิจัยตลอดเวลา แม้การแสวงหาความรู้ใหม่จากการอ่านค้นคว้าเอกสารก็ถือเป็นกระบวนการของการวิจัยแล้ว ผู้สอนคือครูของครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยิ่งต้องเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจัยมากกว่าตัวนักศึกษาเองเป็นหลายเท่าจึงจะสามารถสอนให้ผู้เรียนเขาสอนตนเองได้ต่อไป นั่นคือคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของไทยเองต้องเป็นวิทยาลัยสร้างสรรค์และวิยาลัยผลผลิตเสียก่อน คือมีผลงานผลผลิตใหม่ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ศาสตร์ความเป็นครูในยุคใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง


คำนำ : ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ คณบดีคนแรกของวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวไว้ว่า "เมื่อโลกเปลี่ยน การศึกษาก็เปลี่ยน เมื่อการศึกษาเปลี่ยน ครูก็เปลี่ยน" คำถามที่ตามมาก็คือครูจะต้องเปลี่ยนอะไร คำตอบที่น่าจะตรงกับเจตนารมณ์ของผู้พูดก็คือ ครูจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็น "ครูอาชีพ" ไม่ใช่คนที่ทำ "อาชีพครู" กล่าวคือ ครูจะต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ ความคิด ทักษะการสอน ตลอดจนคุณธรรม ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพอยู่เสมอ เพราะว่าในทางกลับกัน "เมื่อครูเปลี่ยน การศึกษาก็เปลี่ยน เมื่อการศึกษาเปลี่ยน โลกก็จะเปลี่ยน"

พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


สารบัญ : ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

  • ศาสตร์ความเป็นครู
  • ความรู้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมของครู
  • อุดมการณ์ ความมุ่งมั่นในวิชาชีพ
  • ครูดี ครูเก่ง ครูเป็นเลิศ
  • ครูในฐานะบุคคลสำคัญแห่งการเรียนรู้
  • ชีวิตครุไทย

เนื้อหาปกหลัง : ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเหตุนี้ศาสตร์ของความเป็นครูจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยควบคู่กันไป นักศึกษาครูยุคใหม่จึงต้องอยู่กับารคิด การวิเคราะห์ และการวิจัยตลอดเวลา แม้การแสวงหาความรู้ใหม่จากการอ่านค้นคว้าเอกสารก็ถือเป็นกระบวนการของการวิจัยแล้ว ผู้สอนคือครูของครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยิ่งต้องเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจัยมากกว่าตัวนักศึกษาเองเป็นหลายเท่าจึงจะสามารถสอนให้ผู้เรียนเขาสอนตนเองได้ต่อไป นั่นคือคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของไทยเองต้องเป็นวิทยาลัยสร้างสรรค์และวิยาลัยผลผลิตเสียก่อน คือมีผลงานผลผลิตใหม่ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ศาสตร์ความเป็นครูในยุคใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง


ข้อมูลเพิ่มเติม : ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว