Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

เด็กๆ  จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุก ๆมราสอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อมๆกัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรัการเรียนรู้และพิเศษสุดคือมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒฯาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสมทั้งการสังเกต จำ คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับเฉลยคำตอบอย่างละเอียด

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

340.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 68.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

เด็กๆ  จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุก ๆมราสอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อมๆกัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรัการเรียนรู้และพิเศษสุดคือมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒฯาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสมทั้งการสังเกต จำ คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับเฉลยคำตอบอย่างละเอียด


คำนำ : Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

สมองเด็กวัย 3-6 ขวบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาอย่างถูกวิธี ถูกเวลา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก และได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ การจัดให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เล่นหลายรูปแบบ ได้สำรวจ สังเกต จำ คิด ได้เรียนรู้ผ่านสัมผัสทั้งห้า ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน อบอุ่น จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะสามารถนำคำแนะนำจากหนังสือชุดนี้ไปพัฒนาได้ถูกทาง และเด็กได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดชุดนี้อย่างมีความสุข เพราะการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับวัยเป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

ศศิพินท์ บุญยสวัสดิ์

สถานบันบ้านของเล่น


เนื้อหาปกหลัง : Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

เด็กๆ  จะได้ฝึกทักษะเพื่อเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับในแต่ละวัย โดยผ่านแบบฝึกหัดสนุก ๆมราสอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะไปพร้อมๆกัน โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก จึงทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างมีความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เด็กรัการเรียนรู้และพิเศษสุดคือมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒฯาความสามารถทางเชาว์ปัญญาของลูกอย่างเหมาะสมทั้งการสังเกต จำ คิดหลากหลายวิธี มิติสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ ความรู้รอบตัว ภาษา และคณิตศาสตร์ พร้อมกับเฉลยคำตอบอย่างละเอียด


ข้อมูลเพิ่มเติม : Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Setหนังสืออัจฉริยะตัวจิ๋ว 3 ขวบ เล่ม 1-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว