Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

หนังสือ Smart Kids คณิตศาสตร์ ช่วยปูพื้นฐานในการคิดให้แก่เด็กก ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไป ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นใจ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Only@Naiin.com เฉพาะวันที่ 19.09.19 เท่านั้น รับส่วนลดพิเศษทันที 19% เมื่อซื้อหนังสือครบ 500 ขึ้นไ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

100.00 บาท

95.00 บาท

"คุณประหยัดไป 5.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

 ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ วิธีคิด หลักการ และเหตุผล สำหรับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ ภาษาก็เป็นอีกทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องใช้ในการสื่อสาร ตอบโต้ และยังเป็นการช่วยพัฒนาการทางด้านอารมณ์ หนังสือคณิตศาสตร์ฉบับสองภาษาได้นำเทคนิคให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันอย่างกลมกลืน ไม่เบื่อ รู้สึกสนุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการเด็กนักเรียน คุณครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง สามารถนำไปสอนในการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียน และสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ในการสอนและแทรกความรู้เพิ่มเติมตามที่เหมาะสม เด็กนักเรียนในวัยนี้ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหนังสือนี้จะค่อยๆ สอนให้เด็กรับรู้โดยง่าย และฉลาดคิด เป็นแบบธรรมชาติศึกษา ค่อยเป็นค่อยไป


คำนำ : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ วิธีคิด หลักการ และเหตุผล สำหรับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ ภาษาก็เป็นอีกทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากต้องใช้ในการสื่อสาร ตอบโต้ และยังเป็นการช่วยพัฒนาการทางด้านอารมณ์ หนังสือคณิตศาสตร์ฉบับสองภาษาได้นำเทคนิคให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันอย่างกลมกลืน ไม่เบื่อ รู้สึกสนุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการเด็กนักเรียน คุณครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง สามารถนำไปสอนในการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียน และสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ในการสอนและแทรกความรู้เพิ่มเติมตามที่เหมาะสม เด็กนักเรียนในวัยนี้ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหนังสือนี้จะค่อยๆ สอนให้เด็กรับรู้โดยง่าย และฉลาดคิด เป็นแบบธรรมชาติศึกษา ค่อยเป็นค่อยไป ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2เล่มนี้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในวัยเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

ชัยบวร พิพัฒน์เสริญ


สารบัญ : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

  • ทบทวน ตัวเลข (หลักหน่วย)
  • บทที่ 1 การบวก
  • บทที่ 2 การลบ
  • ทบทวน การเปรียบเทียบจำนวน
  • บทที่ 3 การเรียงลำดับจำนวน
  • บทที่ 4 ตัวเลข (หลักสิบ)

เนื้อหาปกหลัง : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

หนังสือ "Smart Kids คณิตศาสตร์" ช่วยปูพื้นฐานในการคิดให้แก่เด็กก ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไป ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นใจข้อมูลเพิ่มเติม : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2