เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้นักเรียนสามารถวัดผลการเรียนรู้จากการทำข้อสอบด้วยตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากในเล่มเฉลย ที่จัดทำสอดแทรกไว้ในหนังสือเล่มนี้
จำนวน :

1

109.00 บาท

103.55 บาท

"คุณประหยัดไป 5.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2

เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2

เก่ง วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียบเรียงได้สรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสริมแบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดท้ายบทในทุกหน่วยการเรียนรู้เพื่อใช้สำหรับประเมินความรู้ ความจำ การวิเคราห์ การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ทำให้นักเรียนสามารถวัดผลการเรียนรู้จากการทำข้อสอบด้วยตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากในเล่มเฉลย ที่จัดทำสอดแทรกไว้ในหนังสือเล่มนี้


คำนำ : เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2

เก่ง วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 เป็นแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียบเรียงได้สรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสริมแบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดท้ายบทในทุกหน่วยการเรียนรู้เพื่อใช้สำหรับประเมินความรู้ ความจำ การวิเคราห์ การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ทำให้นักเรียนสามารถวัดผลการเรียนรู้จากการทำข้อสอบด้วยตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากในเล่มเฉลย ที่จัดทำสอดแทรกไว้ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงหวังให้แบบฝึกหัดเสริมทักษะเล่มนี้นำมาซึ่งประโยชน์สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและใช้ศึกษาเพื่อเตรียมสอบในโรงเรียน รวมถึงการสอบแข่งขันต่างๆ ได้ตามความประสงค์

ด้วยความปรารถนาดี

เทพฤทธิ์ ยอดใส


สารบัญ : เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2

  • วัสดุรอบตัวเรา
  • แรงและการเคลื่อนที่
  • ไฟฟ้าในบ้าน
  • ปรากฎการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์
  • ตะลุยโจทย์ วิทยาศาสตร์ ป.3 


ข้อมูลเพิ่มเติม : เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เก่ง วิทยาศาสตร์ ป 3 เล่ม 2