เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น

เหมาะในการใช้เตรียมสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ในการเตรียมตัวสอบและการสอบแข่งขันต่างๆ ต้องตั้งใจอ่าน และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะได้ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของโจทย์
จำนวน :

1

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น

เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น

หนังสือ เจาะลึกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับเข้มข้น) เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จะสอบกลางภาคและปลายภาค ได้เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยแบบทดสอบจำนวน 50 เรื่อง มีแบบทดสอบมากกว่า 2,500 ข้อ แต่ละเรื่องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ โดยจะมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เจาะลึก เหมาะในการใช้เตรียมสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ในการเตรียมตัวสอบและการสอบแข่งขันต่างๆ ต้องตั้งใจอ่าน และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะได้ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของโจทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และหากต้องการให้แม่นยำในการทำโจทย์ข้อสอบมากยิ่งขึ้น ให้อ่านเจาะลึกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับเข้มข้น) ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนอย่างเข้มข้น 50 เรื่อง และแบบทดสอบมากกว่า 1,000 ข้ออีกเล่มหนึ่ง


คำนำ : เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น

หนังสือ เจาะลึกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับเข้มข้น) เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จะสอบกลางภาคและปลายภาค ได้เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยแบบทดสอบจำนวน 50 เรื่อง มีแบบทดสอบมากกว่า 2,500 ข้อ แต่ละเรื่องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ โดยจะมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เจาะลึก เหมาะในการใช้เตรียมสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ในการเตรียมตัวสอบและการสอบแข่งขันต่างๆ ต้องตั้งใจอ่าน และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะได้ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของโจทย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และหากต้องการให้แม่นยำในการทำโจทย์ข้อสอบมากยิ่งขึ้น ให้อ่านเจาะลึกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ฉบับเข้มข้น) ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนอย่างเข้มข้น 50 เรื่อง และแบบทดสอบมากกว่า 1,000 ข้ออีกเล่มหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่ใช้ค้นคว้าศึกษาเล่าเรียน และเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และในการสอบแข่งขันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์สินธุ์ธู ลยารมภ์


สารบัญ : เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น

  • โครงสร้างของพืช (ราก)
  • โครงสร้างของพืช (ลำต้น)
  • โครงสร้างของพืช (ใบ)
  • โครงสร้างของพืช (ดอก)
  • โครงสร้างของพืช (ผลและเมล็ด)
  • ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
  • กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  • วัฎจักรชีวิตของพืชดอก
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
  • ประโยชน์และโทษของพืช
  • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  • สัตว์มีกระดูกสันหลัง
  • ปัจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว์
  • วัฎจักรชีวิตของสัตว์


ข้อมูลเพิ่มเติม : เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น