แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

ชีวิตที่มีรากหยั่งลึกเข้าไปในสภาวะด้านในย่อมมีความเจริญตั้งมั่น และสามารถอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้ด้วย ส่วนชีวิตที่หยั่งเข้าไปถึงรากฐานของสังคมย่อมนำภูมิปัญญามาเกื้อกูลสังคมอย่างได้ผล ทั้งยังบำรุงคุณภาพของชีวิตให้งอกงามอีกด้วย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

150.00 บาท

127.50 บาท

"คุณประหยัดไป 22.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

"ชีวิตที่มีรากหยั่งลึกเข้าไปในสภาวะด้านในย่อมมีความเจริญตั้งมั่น และสามารถอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้ด้วย ส่วนชีวิตที่หยั่งเข้าไปถึงรากฐานของสังคมย่อมนำภูมิปัญญามาเกื้อกูลสังคมอย่างได้ผล ทั้งยังบำรุงคุณภาพของชีวิตให้งอกงามอีกด้วย การแสดงหารากฐานของชีวิต จึงมิใช่อะไรอื่น หากเป็นการกลับไปหาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรา และในสังคมของเรา ซึ่งล้วนถูกละเลยมาเป็นเวลานาน"


คำนำ : แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

หนังสือในมือผู้อ่านนี้ เป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง จากกำลังศรัทธาและนำใจของตุ้งและคณะผู้จัดพิมพ์ ผมขออนุโมทนากับความตั้งใจดีนี้ ยินดีที่เนื้อหาอันอยู่เหนือยุคสมัยจะมีคนได้อ่าน ได้เข้าถึงอีกมาก และเชื่อว่าจะมีนักกิจกรรมองค์กรภาคสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม ทั้งในรูปแบบ นอกรูปแบบและไร้รูปแบบ จะมีชีวิตที่มั่นคง สมดุล อันเกิดจากการค้นพบคุณค่าแห่งรากฐานภายในจากงานของตนมากยิ่งขึ้นแน่นอน

สรยุทธ (เอเชีย) รัตนพจนารถ


สารบัญ : แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

  • บทที่ ๑ อรัมภบท
  • บทที่ ๒ รากฐานของชีวิต
  • บทที่ ๓ ความมั่นคงในชีวิตกับมายาการของสังคม
  • บทที่ ๔ ความสำเร็จและความล้มเหลว
  • บทที่ ๕ สติ ชุมชน กับการเสริมสร้างรากฐานของชีวิต
  • บทที่ ๖ บทสรุป

เนื้อหาปกหลัง : แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

"ชีวิตที่มีรากหยั่งลึกเข้าไปในสภาวะด้านในย่อมมีความเจริญตั้งมั่น และสามารถอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้ด้วย ส่วนชีวิตที่หยั่งเข้าไปถึงรากฐานของสังคมย่อมนำภูมิปัญญามาเกื้อกูลสังคมอย่างได้ผล ทั้งยังบำรุงคุณภาพของชีวิตให้งอกงามอีกด้วย การแสดงหารากฐานของชีวิต จึงมิใช่อะไรอื่น หากเป็นการกลับไปหาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเรา และในสังคมของเรา ซึ่งล้วนถูกละเลยมาเป็นเวลานาน"


ข้อมูลเพิ่มเติม : แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว