กฎหมายแรงงาน

เพื่อควบคุมนายจ้างและลูกจ้างให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยยุติธรรมไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • Naiin.com โปรโมชั่น ช้อปช่วยชาติ ซื้อครบ 3 เล่มลด15%
  • naiin.com รับหิ้ว นายอินทร์สนามอ่านเล่น ครั้งที่ 4
จำนวน :

1

140.00 บาท

119.00 บาท

"คุณประหยัดไป 21.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าในระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดอาชีพแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางอาชีพอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้างรวมถึงการที่มีลูกจ้างชาวต่างประเทศที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานขึ้นมาจำนวนหลายฉบับ เพื่อควบคุมนายจ้างและลูกจ้างให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยยุติธรรมไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม สรุปแล้วเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน


คำนำ : กฎหมายแรงงาน

เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าในระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดกว้าง ทำให้เกิดการจ้างงานและเกิดอาชีพแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางอาชีพอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้างรวมถึงการที่มีลูกจ้างชาวต่างประเทศที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานขึ้นมาจำนวนหลายฉบับ เพื่อควบคุมนายจ้างและลูกจ้างให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยยุติธรรมไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม สรุปแล้วเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน

ด้วยความปรารถนาดี

ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ


สารบัญ : กฎหมายแรงงาน

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
  •  พระราชบัญญัติเงินทดแทน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  •  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  • ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม : กฎหมายแรงงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายแรงงาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กฎหมายแรงงาน