ป.อาญา ฉบับปี 60

มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงโทษปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
จำนวน :

1

69.00 บาท

65.55 บาท

"คุณประหยัดไป 3.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ป.อาญา ฉบับปี 60

ป.อาญา ฉบับปี 60

หนังสือ ป.อาญา ฉบับปี 60" เล่มนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตประจำวันและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยต้นฉบับบเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปี ๒๔๙๙ และทำการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง ครั้งล่าสุดแก้ไขใหญ่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖ ) ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงโทษปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป


คำนำ : ป.อาญา ฉบับปี 60

หนังสือ ป.อาญา ฉบับปี 60" เล่มนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตประจำวันและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยต้นฉบับบเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปี ๒๔๙๙ และทำการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง ครั้งล่าสุดแก้ไขใหญ่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖ ) ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงโทษปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป สุดท้ายนี้สำนักพิมพ์แอดวานซ์ ลอว์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจศึกษากฎหมายเพื่อนำไปสอบเข้าศึกษาต่อเป็นตำรวจ อัยการ หรือผู้พอพากษาได้เป็นอย่างดี

ด้วยความปรารถนาดี

ร.ต.อ ไพบูลย์ เปียศิริ


สารบัญ : ป.อาญา ฉบับปี 60

  • ภาคที่ ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  • ภาคที่ ๒ ความผิด
  • ภาคที่ ๓ ลหุโทษ 


ข้อมูลเพิ่มเติม : ป.อาญา ฉบับปี 60

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ป.อาญา ฉบับปี 60 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว