กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด

เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และตอบวัตถุประสงค์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

129.00 บาท

103.20 บาท

"คุณประหยัดไป 25.80 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด

กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด

ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดใหม่ที่จะทำให้องค์กรในปัจจุบันสามารถสร้างความแตกต่างที่มีมูลค่าเพิ่มได้ และเมื่อนำมาใช้กับการสื่อสารการตลาดก็จะทำให้เนื้อหาที่ผู้บริโภคควรรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรเป็นที่ติดหู ติดตา และตรึงใจได้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และตอบวัตถุประสงค์ด้วย หนังสือเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด" จึงมุ่งให้ผู้สนใจใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า และอาจนำตัวอย่างที่ปรากฎมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานด้านสื่อสารการตลาด


คำนำ : กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด

ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดใหม่ที่จะทำให้องค์กรในปัจจุบันสามารถสร้างความแตกต่างที่มีมูลค่าเพิ่มได้ และเมื่อนำมาใช้กับการสื่อสารการตลาดก็จะทำให้เนื้อหาที่ผู้บริโภคควรรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรเป็นที่ติดหู ติดตา และตรึงใจได้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และตอบวัตถุประสงค์ด้วย หนังสือเรื่อง "กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด" จึงมุ่งให้ผู้สนใจใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า และอาจนำตัวอย่างที่ปรากฎมาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานด้านสื่อสารการตลาด เนื้อหาในหนังสือเกิดจากการรวบรวมคำสอน เอกสารประกอบการสอนในคาบเวลาเรียน และการยกตัวอย่างที่นิสิตร่วมกันนำเสนอ ลิขสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดทั้งภาพและข้อความยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิม ผู้เขียนมิได้มีเจตนานำมาเป็นของตนเอง

สมิทธิ์ บุญชุติมา

รุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน


สารบัญ : กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด

  • บทที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารการตลาด
  • บทที่ 2 การสร้างตราสินค้า : กลยุทธ์ด้านเอกลักษณ์และภาพลักษณ์
  • บทที่ 3 การค้นหาความคิดส่วนลึกในใจของผู้บริโภคเพื่อประสิทธิผลในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
  • บทที่ 4 กลยุทธ์ : แผนที่เดินทางสำหรับนักสร้างสรรค์
  • บทที่ 5 Big Idea : แนวคิดหลักของการสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรค์


ข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : กลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารการตลลาด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว