การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION)

เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละบทได้ดียิ่งขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

99.00 บาท

79.20 บาท

"คุณประหยัดไป 19.80 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION)

การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือวิชาการ และงานวิจัย มีการปรับภาษาให้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้ใช้อ่านประกอบการเรียนรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ในแต่ละบทจะมีบทสรุป และคำถามท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละบทได้ดียิ่งขึ้น และในส่วนสุดท้ายของหนังสือจะมีเฉลยคำถามท้ายบทปรากฎอยู่ด้วย


คำนำ : การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือวิชาการ และงานวิจัย มีการปรับภาษาให้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจการสื่อสารในภาวะวิกฤตได้ใช้อ่านประกอบการเรียนรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ในแต่ละบทจะมีบทสรุป และคำถามท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละบทได้ดียิ่งขึ้น และในส่วนสุดท้ายของหนังสือจะมีเฉลยคำถามท้ายบทปรากฎอยู่ด้วย ผู้แต่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยทำให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตของประเทศไทยมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และหากมีข้อผิดพลาดประการใดในหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยมา ณ ที่นี้

สมิทธิ์ บุญชุติมา

ชนาภา หนูนาค


สารบัญ : การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION)

  • บทที่ 1 การสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • บทที่ 2 ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม
  • บทที่ 3 ระยะที่ 2 การดำเนินการตอบโต้วิกฤต
  • บทที่ 4 ระยะที่ 3 การฟื้นฟูองค์กร
  • บทที่ 5 การใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารภาวะวิกฤต
  • บทที่ 6 กรณีศึกษาการสื่อสารในภาวะวิกฤต


ข้อมูลเพิ่มเติม : การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารในภาวะวิกฤต (CRISIS COMMUNICATION) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว