การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม

เป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้ตำราหรือคู่มือที่ช่วยให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
จำนวน :

1

299.00 บาท

284.05 บาท

"คุณประหยัดไป 14.95 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม

การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม

ด้วยโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งองค์กรและสังคมก็มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นวัฒนธรรมการจัดการของแต่ละประเทศก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่างไปจากเดิม สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ "การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม" จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้ตำราหรือคู่มือที่ช่วยให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือนำไปปรับใช้ในการทำงานในองค์กรต่างๆ ได้


คำนำ : การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม

ด้วยโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งองค์กรและสังคมก็มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นวัฒนธรรมการจัดการของแต่ละประเทศก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกต่างไปจากเดิม สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ "การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม" จะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้ตำราหรือคู่มือที่ช่วยให้ได้เรียนรู้ และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือนำไปปรับใช้ในการทำงานในองค์กรต่างๆ ได้ หากเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด สำนักพิมพ์ขอน้อมรับและจะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ด้วยความปรารถนาดี

สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง


สารบัญ : การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม

  • บทที่ 1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  • บทที่ 2 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
  • บทที่ 3 วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก
  • บทที่ 4 วัฒนธรรมองค์กร
  • บทที่ 5 ทฤษฎี แนวคิด วัฒนธรรมการจัดการ
  • บทที่ 6 การเรียนรู้การจัดการข้ามวัฒนธรรม
  • บทที่ 7 วัฒนธรรมการจัดการแบบไทย
  • บทที่ 8 วัฒนธรรมการจัดการแบบจีน
  • บทที่ 9 วัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น
  • บทที่ 10 วัฒนธรรมการจัดการแบบเกาหลี
  • บทที่ 11 วัฒนธรรมการจัดการแบบโลกตะวันตก
  • บทที่ 12 วัฒนธรรมการจัดการของประเทศเพื่อนบ้าน
  • บทที่ 13 บทสรุป
  • บรรณานุกรม
  • ประวัติผู้เขียน


ข้อมูลเพิ่มเติม : การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การเรียนรู้ ลักษณะการจัดการข้ามวัฒนธรรม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว