สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ
จำนวน :

1

90.00 บาท

85.50 บาท

"คุณประหยัดไป 4.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3

สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้มีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องทุกด้านแล้ว เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ฝ่ายวิชาการของสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์จึงใคร่ขอนำเสนอหนังสือชุด สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 อันประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทำให้มีความก้าวหน้าทางสติปัญญาในการที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป


คำนำ : สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้มีนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องทุกด้านแล้ว เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ฝ่ายวิชาการของสำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์จึงใคร่ขอนำเสนอหนังสือชุด สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 อันประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทำให้มีความก้าวหน้าทางสติปัญญาในการที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

วีระ ธนโชติธันยา


สารบัญ : สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3

  • หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
  • หน่วยที่ 2 วัสดุรอบตัว
  • หน่วยที่ 3 แสงและเงา
  • หน่วยที่ 4 เสียง
  • หน่วยที่ 5 ไฟฟ้า
  • หน่วยที่ 6 ยานพาหนะ
  • หน่วยที่ 7 สิ่งแวดล้อมรอบตัว
  • หน่วยที่ 8 ลม ฟ้า อากาศ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : สนุกกับวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3